PUNKT KSERO

PUNKT KSERO

Zapraszamy

Usługi ksero:

 

Ksero - 1 strona A4 = 0,50 zł

 

Drukowanie:

 

Czarno białe:

1 strona A4 = 0,50 zł

 

Kolorowe:

1 strona A4 = 1,00 zł

Dru­ku­jemy i powle­kamy powierzone

mate­riały na wyso­kiej jako­ści papie­rze,

zach­owując przy tym bar­dzo niską cenę. To dosko­nałe roz­wią­za­nie dla uczniów i stu­den­tów, firm                               

szko­le­nio­wych i pry­wat­nych osób.

MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA 11 LISTOPADA 5A

62-540 KLECZEW    przy POLO MARKET