UBEZPIECZENIA

Jakie ubezpieczenia sprzedajemy?

KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie OC chroni ubezpieczonego przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych przez kierującego pojazdem innym osobom (osobom trzecim) np. innym uczestnikom ruchu drogowego.


Ubezpieczaniem AC objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub wyposażenia dodatkowego pojazdu.

Ubezpieczenie ASSISTANCE

Trudno przewidzieć wszystkie sytuacje na drodze. Nawet najlepszym kierowcom może przydarzyć się awaria, wypadek, kradzież, przebicie opony, rozładowanie akumulatora, zatrzaśnięcie kluczyków, kolizja albo... pusty bak paliwa

 

Ubezpieczenie szyb obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb ubezpieczonego pojazdu, koniecznej, z powodu ich uszkodzenie lub zniszczenia.

 

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego -trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć


 

Pozostałe:

 

* Samochód zastępczy

* Pomoc drogowa średnio w 30 minut od zgłoszenia

* Usprawnienie pojazdu na miejscu lub holowanie

* Samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży

* Wymianę uszkodzonego koła na miejscu, jeśli w aucie znajduje się koło zapasowe, lub holowanie do najbliższego warsztatu i naprawę opony, jeśli naprawa na miejscu jest niemożliwa.

* Ubezpieczenie samochodu zabytkowego

* itd, itp.

- MAJĄTKOWE
- FIRMY

 Ubezpieczenie domu lub mieszkania:

 

Ubezpieczenie od pożaru, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna i uderzenia lub upadku statku powietrznego,

Ochrona szkód spowodowanych działaniem takich zjawisk jak: deszcz i grad, silny wiatr, śnieg i lód, pękanie mrozowe rur lub instalacji, powódź, obsunięcie ziemi, lawina, zapadanie ziemi, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew i budowli, katastrofa budowlana, uderzenie fali dźwiękowej.

Ponadto ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji oraz NNW. 


OC z tytułu posiadanej nieruchomości - zabezpieczy Cię w sytuacji, gdy nieumyślnie wyrzadzisz szkody innym. Co więcej, jeżeli szkody wyrzadzą inni domownicy (np. dzieci, maż, żona czy zwięrzęta), OC także zadziała.

 

Do każdej skomponowanej polisy otrzymasz Assistance domowy, który zapewnia szeroki zakres pomocy w wielu sytuacjach awaryjnych. Gdy w Twoim domu zdarzy się coś niedobrego, możesz liczyć na:

 • pobyt w hotelu wraz z transportem w dwie strony
 • ochronę pozostawionego mienia lub jego transport
 • wizytę lekarza, transport do szpitala lub dostawę leków
 • opiekę nad dziećmi i zwierzętami.
 • Pomoc hydraulika, elektryka i innych fachowców.
 • Przewóz rzeczy z Twojego mieszkania w bezpieczne miejsce lub zapewnienie im ochrony na miejscu.


 

 Ubezpieczenie firm:

 

Kompleksowa ochrona majątku od ryzyka

jego utraty lub uszkodzenia w wyniku

pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych,

a także ubezpieczenie straty finansowej

 

Ubezpieczenie OC firmy skierowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którzy rozliczają się z podatku dochodowego na podstawie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

OC dla firm ma na celu zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa jak i przejęcie odpowiedzialności finansowej za niewłaściwe wykonanie usługi czy też niewywiązanie się z zawartej umowy. Proponujemy ubezpieczenia firm handlowych, usługowych, produkcyjnych.

 

Ubezpieczenie majątku firmy (ubezpieczenie mienia firmy) tj. budynków, lokali, maszyn, urządzeń, wyposażenia od zdarzeń losowych: deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, pożar, przepięcia, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek drzew, wybuch, zalanie, zapadanie/osuwanie się ziemi, opady atmosferyczne

Ubezpieczenie majątku firmy od kradzieży z włamaniem, rabunku lub wandalizmu

Ubezpieczenie przedmiotów szklanych (szyby okienne, gabloty reklamowe, stoły, lady sprzedażowe, lustra, przegrody ścienne, boksy, kabiny, wykładziny kamienne) od pęknięcia i stłuczenia

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, na przykład: upadek laptopa, Mowa tutaj także o sprzęcie przenośnym, który znajduje się poza miejscem ubezpieczenia, dane zapisane w komputerze jeśli utracono dane i firma ponosi koszty odtworzenia danych

Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem działalności. Firma jest zobowiązana do naprawienie szkód wynikłych ze swojego niedbalstwa, a także gdy nie miała bezpośredniego wpływu na zdarzenie, jednak kodeks cywilny czyni nas odpowiedzialnym. Nieodśnieżony chodnik przed firmą, na którym poślizgnął się pieszy czy też odłamanie się kawałka budynku na silnym wietrze, który upadł na zaparkowany samochód – w tych sytuacjach przyda się ubezpieczenie OC firmy, czyli polisa OC dla firmy. 

  NA ŻYCIE

  Główną funkcją ubezpieczenia na życie jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego najbliższym, w przypadku śmierci posiadacza polisy. Szeroka oferta wielu towarzystw ubezpieczeniowych pozwala wybrać odpowiednią ofertę dla każdego.

   

  • Zabezpieczenie finansowe dla Twoich bliskich
  • Ochrona dla Ciebie na wypadek nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do pracy albo poważnego zachorowania
  • Dodatkowy kapitał na emeryturę
  • Oszczędności na lepszy start Twoich dzieci w dorosłe życie
  • Zabezpieczenie kredytu hipotecznego


   

   Grupowe ubezpieczenie na życie jest najlepszym sposobem, w którym ponosząc małe koszty zabezpieczamy się świadczeniem w wysokości nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Posiadamy szeroki wachlarz zdarzeń ubezpieczeniowych, dzięki czemu zakres umowy ubezpieczenia zostaje dopasowany do potrzeb i oczekiwań klientów. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczonego jak i  jego najbliższych: małżonka, dzieci, rodziców i teściów. Ubezpieczony może zostać objęty odpowiedzialnością z tytułu ciężkich zachorowań, operacji chirurgicznych i pobytu w szpitalu bez wymogu wypełniania ankiet medycznych oraz wykonywania dodatkowych badań medycznych.

  TURYSTYCZNE

  Ubezpieczenie turystyczne pozwala objąć ochroną zarówno podróż zagraniczną, jak i krajową.

  Szeroki zakres ochrony, który możesz dostosować do swoich potrzeb. Ochrona ubezpieczenia obejmuje również COVID19.

  Na okres ubezpieczenia Podróże możesz ubezpieczyć mienie pozostawione w Twoim domu lub mieszkaniu.


  Podróżowanie zapewnia emocje – czasem również te mniej pożądane. Kup ubezpiecznie turystyczne, które ochroni Cię od niespodziewanych kłopotów i wyjeżdżaj swobodnie!

  Nie przewidzisz wszystkiego, co może spotkać Cię podczas podróżowania. Choroba, wypadek, złamanie przepisów – to wszystko potrafi przydarzyć się w najmniej dogodnym momencie. Nie ryzykuj i ubezpiecz się przed wyjazdem.

  Każdy z nas podróżuje inaczej i w różne miejsca. Czasami wybieramy Polskę, niekiedy decydujemy się na podróż po Europie, a niektórzy zapuszczają się w najodleglejsze rejony Świata. Jedni wolą spokojny wypoczynek przy basenie, inni nie wyobrażają sobie wakacji bez aktywnego uprawiania sportu.               

  W zależnosci od własnych potrzeb, wybierz Wariant rekomendowany, który przygotowaliśmy z myślą o typowym wyjeździe lub samodzielnie stwórz dostosowany do Twoich indywidualnych wymagań Wariant elastyczny.

   

  ROLNE

  Jako rolnik stale pracujesz blisko natury i jesteś zdany na jej własny rytm, zmieniającą się aurę czy niestabilną sytuację pogodową. Starasz się zapanować nad należącym do Ciebie wycinkiem środowiska naturalnego, ale przyrody nie da się przecież całkowicie ujarzmić. Trudno przezwyciężyć żywioł i czasami trzeba przyjmować to, co przynosi z pokorą. Albo z ubezpieczeniem.


  Ubezpieczenia rolnicze to przede wszystkim ochrona w razie nieprzewidzianych okoliczności, które nieproszone mogą przekroczyć progi Twojego gospodarstwa. Grad, susza czy inne klęski żywiołowe to nie wyrok, ale ryzyka, od których możesz się ubezpieczyć na wybraną kwotę, czyli sumę ubezpieczenia. W razie niepomyślnej sytuacji otrzymasz wsparcie finansowe, które zapewni Ci środki na naprawę szkody.

  Do obowiązkowych polis zaliczamy ubezpieczenie budynków rolniczych oraz OC rolnika. Pierwsze z nich to ochrona zabudowań, które wchodzą w skład Twojego gospodarstwa np. stodoła i kurnik. Z kolei OC rolnika polega na pomocy poszkodowanym przez Twoją działalność zawodową, kiedy np. Twoje stado zniszczy zboże sąsiada nie będziesz musiał wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni.

  Dla pełnej ochrony pomyśl także o zakupie ubezpieczenia hodowli, upraw i maszyn rolniczych. Dzięki polisie nie musisz martwić się o zwierzęta, rośliny i sprzęt, który decyduje o powodzeniu Twojej aktywności rolniczej. Szanuj owoce własnej pracy – wybierz kompleksowe ubezpieczenie dla Twojego gospodarstwa.

  PONAD 20 TOWARZYSTW W JEDNYM MIEJSCU - SPRAWDŹ !!!