UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

PONAD 20 TOWARZYSTW W JEDNYM MIEJSCU.

KUP OC/AC NAWET O POŁOWĘ TANIEJ

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

 

 

     Obowiązkowe ubezpiecznie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

 


 

    Ubezpieczenie OC chroni ubezpieczonego przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych przez kierującego pojazdem innym osobom (osobom trzecim) np. innym uczestnikom ruchu drogowego

 

 

 

 

Ubezpieczenie pojazdów AutoCasco (AC)

 

Ubezpieczaniem AC objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub wyposażenia dodatkowego pojazdu

Ubezpieczenie pomocy podczas podróży (ASSISTANCE). Ubezpieczenie ASSISTANCE obejmuje wypadek, kradzież pojazdu, awarie pojazdu

 

 

 


Ubezpieczenie szyb

 

Ubezpieczenie szyb obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb ubezpieczonego pojazdu, koniecznej, z powodu ich uszkodzenie lub zniszczenia.

 

 

 

Ubezpieczenie (NNW) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

 

Przedmiotem ubezpieczenie są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć

 

 

 

 

Pozostałe:

 

* Assistance Opony dla Twojego auta.

* Samochód zastępczy

* Pomoc drogowa średnio w 30 minut od zgłoszenia

* Usprawnienie pojazdu na miejscu lub holowanie

* Samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży

* Wymianę uszkodzonego koła na miejscu, jeśli w aucie znajduje się koło zapasowe, lub holowanie do najbliższego warsztatu i naprawę opony, jeśli naprawa na miejscu jest niemożliwa.

* Ubezpieczenie samochodu zabytkowego

* itd, itp.

MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA 11 LISTOPADA 5A

62-540 KLECZEW    przy POLO MARKET