UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

 

 


Główną funkcją ubezpieczenia na życie jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego najbliższym, w przypadku śmierci posiadacza polisy. Szeroka oferta wielu towarzystw ubezpieczeniowych pozwala wybrać odpowiednią ofertę dla każdego.

 


Polisa na życie to:

  • Zabezpieczenie finansowe dla Twoich bliskich
  • Ochrona dla Ciebie na wypadek nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do pracy albo poważnego zachorowania
  • Dodatkowy kapitał na emeryturę
  • Oszczędności na lepszy start Twoich dzieci w dorosłe życie
  • Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

 

      Będąc pracodawcą możesz zapewnić swoim pracownikom i ich rodzinom ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie jest skierowane do grup pracowniczych. Pracodawca za zgodą pracowników i w ich imieniu opłaca składkę z ich własnych środków. Pracownicze ubezpieczenie na życie skierowane jest do pracodawców, którzy chcą zadbać o swoich pracowników poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia na ich rzecz oraz jest skierowane bezpośrednio do pracowników, którzy występują jako grupa osób zatrudnionych w danym zakładzie pracy. Wypłacone świadczenie, można wykorzystać np. na zakup leków, opiekę medyczną, rehabilitację, koszty pogrzebu, uzupełnienie dochodów, spłatę kredytów, jako zabezpieczenie środków na naukę dzieci.

 

       


Grupowe ubezpieczenie na życie jest najlepszym sposobem, w którym ponosząc małe koszty zabezpieczamy się świadczeniem w wysokości nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Posiadamy szeroki wachlarz zdarzeń ubezpieczeniowych, dzięki czemu zakres umowy ubezpieczenia zostaje dopasowany do potrzeb i oczekiwań klientów. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczonego jak i  jego najbliższych: małżonka, dzieci, rodziców i teściów. Ubezpieczony może zostać objęty odpowiedzialnością z tytułu ciężkich zachorowań, operacji chirurgicznych i pobytu w szpitalu bez wymogu wypełniania ankiet medycznych oraz wykonywania dodatkowych badań medycznych.

MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA 11 LISTOPADA 5A

62-540 KLECZEW    przy POLO MARKET